Wiervisserij

In het begin van de vorige eeuw was Fulps Duinker wiervisser op Nieuweschild. Het zeewier werd geoogst uit zee, in de sloot verwaterd en dan op het land gedroogd. Het werd gebruikt als vulling voor matrassen en kussens. Voor het transport werd het geperst, en opa Fulps had daarvoor zelf een mechanische pers bedacht en geconstrueerd. Maar zo rond de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 verdween het zeegras uit de Waddenzee.

Loondorschbedrijf 1935

Omdat er toch brood op de plank moest komen besloot opa Fulps in 1935 om een dorsmachine aan te schaffen en loondorser te worden. De eerste tractor die de dorskast moest aandrijven kwam per schip op de haven te Oudeschild aan, en werd vervolgens met drie paarden ervoor naar Nieuweschild gesleept, “omdat geen mens wist hoe je zo’n ding moest starten”.

Dankzij het dorsbedrijfje kwam opa Fulps met zijn grote gezin door crisisjaren en oorlogstijd. Uit de boekhouding blijkt dat er in de oorlog 1 koe op de balans stond, ter waarde van 250 gulden. Er waren kippen, een groentetuin en fruitbomen. Omoe Duinker bestierde het huishouden met zuinigheid en vlijt.

Na de oorlog kwam de tweede generatie in het bedrijf, de zoons Teun, Piet en Jan. Er werden nieuwe dorsmachines en persen aangeschaft, nog laat in de vijftiger jaren werd een nieuwe Borga machine gekocht bij Ter Borg & Mensinga in Appingedam.

dorsen
 

Maar de tijd van de dorsmachines was voorbij, de combines deden hun intrede, ook op Nieuweschild. Combines waarvan werd gezegd dat ze zo zwaar waren dat ze nooit over het land zouden kunnen rijden.

massey harris
 

Loonbedrijf

Nu het dorsen niet meer over een heel seizoen kon worden verdeeld, maar het graan oogsten seizoens- en weersafhankelijk was geworden, ging het bedrijf op zoek naar ander werk buiten het graanseizoen. Het bedrijf ging hooi en stro persen, mais hakselen, cyclomaaien, landwerk en grondwerk doen.

In de zestiger jaren maaide de Firma Duinker vrijwel alle sloten op Texel, van het Stokkie van Duun tot de Witte Hoek.

De diepspitter

Zelf machines bedenken en maken, of bestaande machines verbeteren, dat is iets wat steeds terugkomt in het verhaal van de Firma Duinker.

 

In de tachtiger jaren werd zo de diepspitter ontwikkeld, een enorme mengwoelmachine waarmee het land tot een meter diep omgewoeld werd. Veel percelen op Texel zijn door ons met deze machine bewerkt. Storende lagen in de bodem verdwenen door deze bewerking, wat een enorme structuurverbetering opleverde, betere capillaire werking en dus een grote opbrengstvermeerdering. De machine werd op Nieuweschild uitgedacht en gebouwd door Piet en Fulps Duinker.

 

Combinen

Het bedrijf is begonnen als dorsbedrijf en maaidorsen doen we tot op de dag van vandaag. Nu met onze New Holland combines, in een veelheid van gewassen: we kunnen graszaad, tarwe, haver, gerst, rogge, spelt, gierst, mais, koolzaad, raapzaad, erwten, capucijners, komkommerkruid, spinaziezaad en papavers dorsen. En ooit hebben we in Waalenburg en achter de Korverskooi ratelaars gedorsen!

 
combinecinema
 
 

Graskuilen

Opraapwagens Opraapwagens

Nadat aanvankelijk was gewerkt met een hakselaar ging het bedrijf in de zeventiger jaren graskuilen met opraapwagens. Via Strautmann, Deutz-Fahr en Taarup wagens kwam het bedrijf uit bij de huidige Schuitemaker Rapide opraapwagens. De schaalvergroting in de landbouw, en ook in het graskuilen, is wel een beetje terug te vinden in dit rijtje, en ook de verbetering in kwaliteit.
De nieuwe opraapwagens snijden het gras even kort als een hakselaar, en hebben een enorme capaciteit.
Onze Schuitemaker wagens leveren hakselkwaliteit voor een opraapprijs!

 

Draineren en kilveren

Rond 1985 begon de firma Duinker met drainage op Texel. Tot die tijd waren de Texelse boeren afhankelijk van overkantse draineurs, die af en toe eens kwamen als ze tijd over hadden. Nu stond er voor het eerst een draineermachine permanent op Texel. Het was een zo goed als nieuwe Mastenbroek 25/20 V-ploeg.
Door de slimme eigen vinding van de schelpenstortkoker kon de machine ook met schelpen en zand draineren. In 2003 werd hij vervangen door een nieuwe, zwaardere Mastenbroek machine van hetzelfde type.

 
 

Naast draineren en spitten begon de firma Duinker als eerste op Texel met een lasergestuurde kilver. Een totaal pakket voor het opknappen van het land! Kortom: Firma Duinker: verstand van land!

 

Mechanisatie van wierpers tot GPS

In het loonbedrijf werden de meeste reparaties zelf gedaan, en in de loop van de tijd begon het bedrijf ook mechanisatiewerk voor anderen te doen. Daarnaast werd de firma dealer van meerdere merken landbouwmachines, en Ford trekkers. We hebben altijd blauw bloed gehad, de blauwe trekkers zijn nog steeds de beste, maar heten nu New Holland, net als de combines.

 

In de werkplaats te Nieuweschild zijn door de jaren heen heel wat unieke werkstukken tot stand gekomen. Machines werden aangepast, verbeterd, of zelfs helemaal nieuw verzonnen en gebouwd. Het was natuurlijk allemaal al begonnen met de wierpers van opa Fulps in de twintiger jaren. Het is daarna niet anders geweest. Wat je machinaal kan doen, doe je niet meer met de hand. Daar bedenk je een machine voor.


Er kwam een prototype New Holland combine een jaar op Texel proefdraaien, er werden machines gebouwd voor onbekende gewassen en teelten, de diepspitter werd gebouwd, de slotenmaaiers werden naar eigen inzicht aangepast, er werden allerlei apparaten bedacht voor de wortelteelt, enzovoorts.

Er was wel eens iemand die zijn combine op dubbellucht wilde in een natte herfst, of de hakselaar op dubbellucht, of een extra aangedreven wiel aan de aardappelrooier – het kon allemaal.
De wortelzaaimachine werd verbeterd, er kwam een automatische touwtjesafhaler op de strodekmachine, we hebben een rooimachine gebouwd voor keizerskronen, maar ook op kleinere schaal is er altijd wel een unieke oplossing voor een specifiek probleem. Alles is bespreekbaar en bijna alles kan.

 


home